Nehalennia
Godin van de zeekust

Gunivortus Goos

264 pagina’s, paperback
Rijk geillustreerd met vele afbeeldingen (waarvan 31 in kleur) en kaarten
Books on Demand, 21 juni 2016
Afmetingen: 18,9 x 1,4 x 24,6 cm
ISBN: 978-3 -7412-2629-8

De wens naar welstand en bescherming tegen de verwoestende krachten van de natuur is van alle tijden. Een kleine tweeduizend jaar geleden werd aan de Noordzeekust in het zuiden van wat nu Nederland is, een godin vereerd, die men voor die beide wensen verantwoordelijk hield. Nehalennia, oftwel: zij, die aan de kust woont, had daar haar tempels, waarin Germanen, Kelten en Romeinen beloofden haar te beschenken, wanneer ze onder haar bescherming veilig van de gevaarlijke oversteek naar Engeland waren teruggekeerd, en, in de meeste gevallen, ook goede zaken hadden gedaan. Een rijke schat aan votiefstenen, waarin de dank van de schenkers aan Nehalennia is ingegraveerd, tonen dat overduidelijk aan. Dit boek toont en beschrijft veel van die altaarstenen en schetst een beeld van de situatie in dit grensgebied van het Romeinse Imperium.

Bestelling gedrukt boek bij de uitgeverij:
www.bod.de

Of in een andere (online) boekhandel

Bestelling eBoek bij de uitgeverij:
www.bod.de

Goden van de Lage Landen
Vereerd door Friezen, Bataven en andere Germaanse volken

GardenStone

140 bladzijden, paperback
BoD – Books on Demand, 2015
ISBN 978-3-7386-5431-8
Afmetingen: 14,8 x 0,8 x 21 cm

Met dit boekje wordt aan de herhaaldelijk geuite navraag voldaan naar de namen, beschrijvingen en, voor zover voorhanden, afbeeldingen van goden en godinnen die werden vereerd op wat nu Nederlandse en Vlaamse bodem is. De gepresenteerde goden werden vereerd door de Friezen, de Bataven, de Tubanten, de Cananefaten, de Tungri, de Frisiavonen, de Marsakers, de Sturiërs, de Cugerners, de Toxandriërs en de Nerviërs – allemaal Germaanse volken, zij het deels zeker meer of minder door de taal en cultuur van de Kelten beïnvloed.

Bestel een door de schrijver gesigneerd boek hier:
https://hg-shop.eu/shop/nl/shop/gunivortus-goos/nederlands/goden-van-de-lage-landen/

Bestel het bij de uitgever:
www.bod.de

of bij een andere (online) boekhandel)

Bestel het eBoek bij de uitgever:
www.bod.de

De Nerthus claim

GardenStone

160 pagina’s paperback
Uitgeverij: Gigaboek, 2011
ISBN 978-90-8548-298-7
Afmetingen: 12,1 x 1,1 x 19,1 cm

Nauwelijks enig ander document uit de tijd van het Romeinse imperium van bijna tweeduizend jaar geleden heeft bij ons zo sterk de aandacht getrokken als de Germania van Tacitus. Juist uit deze ethnografische verhandeling kennen we de naam Nerthus, een godin, die door zeven kleinere stammen der Germanen zou zijn vereerd. Veel wat in de Germania staat wordt inmiddels echter in twijfel getrokken. Het origineel is verdwenen. De bestaande copieën werden van oudere, eveneens verdwenen copieën overgeschreven en deze zijn niet gelijk aan elkaar. Ook daarom bestaan er veel vraagtekens over dat geschrift in het algemeen en speciaal ook met betrekking tot de godin Nerthus. Dit boek probeert daar tegenover enige uitroeptekens te zetten, soms met een uitdagende ondertoon.

Nog maar heel weinig exemplaren op voorraad, het boek wordt niet herdrukt.
Bestel een door de schrijver gesigneerd exemplaar:
https://hg-shop.eu/shop/nl/shop/gunivortus-goos/nederlands/de-nerthus-claim/

Odin
Een mythologische wandeling

GardenStone

204 pagina’s, softcover
BoD – Books on Demand, 2014
ISBN: 978-3738604764
Afmetingen 14,8 x 1,1 x 21 cm

Over Odin, de oppergod in de Skandinavische mythen en sagen uit de tijd van de Vikingen kan een heleboel worden verteld. Er zijn weliswaar al hele boeken over hem geschreven, maar weinige ervan beperken zich tot zijn oorsprong: de Noordse mythologie en wat daarvan voorkomt, zijn meestal weinige fragmenten. In dit boek staat de ‘mythologische’ Odin centraal – zijn handelen en zijn verbindingen met andere goden. Met behulp van veel citaten uit de oude geschriften uit de middeleeuwen wordt een beeld van Odin geschetst zoals dat in die oude literatuur wordt geboden.

Bestel een door de schrijver gesigneerd exemplaar:
https://hg-shop.eu/shop/nl/shop/gunivortus-goos/nederlands/odin-een-mythologische-wandeling/

Bestel het bij de uitgever:
www.bod.de

of bij een andere (online) boekhandel

Het Mercurius-Wodan complex

GardenStone

156 bladzijden, paperback
Gigaboek, 2011
ISBN: 9789085482819
Afmetingen: 18,8x12x0,11 cm

Ongeveer tweeduizend jaar geleden schreef de romeinse geschiedsschrijver Tacitus, dat de Germanen boven alles Mercurius vereerden. Daarmee bedoelde hij een germaanse god die hij met Mercurius gelijkstelde. Omdat Tacitus de naam van die god niet noemde, moest deze geïnterpreteerd worden. Na een flink aantal eeuwen was men het er over eens, dat het Wodan moest zijn. Ook tegenwoordig wordt dit als vanzelfsprekend aangenomen. Hier wordt deze opvatting getoetst aan de hand van de oude bronnen – de uitkomst stelt grote vraagtekens bij die vastgeroeste zienswijze. Dit boek vereist de bereidheid om platgetreden paden te verlaten om ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden onvooringenomen op de proefstand te stellen.

Nog maar weinig exemplaren op voorraad, het boek wordt niet herdrukt.
Bestel een door de schrijver gesigneerd exemplaar:
https://hg-shop.eu/shop/nl/shop/gunivortus-goos/nederlands/het-mercurius-wodan-complex/